viernes, 9 de diciembre de 2016

EIBARLAB´S PROIEKTUKO 2. EDIZIOA: SMART CITIES / HIRIA ETA 4.0 INDUSTRIAK /////// SMART CITIES / CIUDAD E INDUSTRIAS 4.0
Smart Cities-en inguruko hitzaldiaren protagonista nagusia Bilbon bizi den Manu Fernandez abokatua izan zen. Hitzaldiaren ondorego mahai inguruan, Manurekin batera, Nora Mendoza eta Roberto San Salvador del Valle izan ziren. 

Manu Fernandez Zuzenbide Ekonomikoan lizentziatua da eta Ingurumen Kudeaketan Masterra. Hiri politiketan ikertzaile eta kontsultore gisa lanean aritu da, lekuko iraunkortasuna eta hiri ekonomien analisia lantzen duten proiektuetan parte hartuz. 2015.urtean Doktoradutza lortu zuen UPV/EHU-ren eskutik  Es "La smart city como imaginario socio-tecnológico" tesiaren bitartez. Gaur egun modu independientean egituen du lan, berak sortutako Human Scale City agenntziaren bitartez. Hiru dira batez ere lantzen dituen lan esparruak: hirigintza moldagarriaren estrategiak eta espazio publikoen aktibazioa; gizartearen eta mundu digitalaren arteko  intersekzioak hirietan, beti ere hiritarraren ikuspegitik; eta azkenik, hiriko dinamizazio ekonomikoa sustatzen duten proiektuak. 
Ciudades a Escala Humana blogaren egilea da (www.ciudadesaescalahumana.org), y berriki  “Descifrar las Smart Cities” liburua argitaratu du.
Nora Mendoza ingenieri industriala da Nafarroako unibertsitatearen eskutik, baita ingenieri elektroniko eta elektrikoa Glasgow-eko unibertsitatearen eskutik.  Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles-CAF enpresan ingenieritza sailean lanean aritu da; Vicomtech-IK4-eko Proyect Manager-a izan da; eta duela 9 urte Donostiako Sustapenerako lanean aritzen da. Nora Donostiako Sustapeneko Smart proiektuaren eta Smart Estrategia Eremuaren koordinatzailea da, non aipagarria den, beste hainbaten artean, kolaborazio publiko-pribatua duen SmartKalea proiektua.
Roberto San Salvador del Valle Filosofia eta Letretan lizentziatua da (Historia), Filosofia eta Hezkuntza Zientzietan doktorea eta Aisialdi eta Giza Potentzialean Masterra, Deustoko unibertsitatearen eskutik. Gaur egun Cities Lab Katedra-ren Zuzendaria da, baita Deustoko unibertsitateko Giza Zientzien Fakultateko Katedratikoa ere. Aisaildia, gobernantza, berrikuntza eta ekintzailetasunarekin zerikusia duten gaiak lantzen ditu. Bere interesekoak dira ere giza tendentziekin, hirien tranformazioarekin, nahiz ‘denbora’ eta ‘espazioa’ren kontzeptuen garapenarekin zerikusia duten gaiak ere.

Ekitaldia, 2016ko abenduaren 1ean (osteguna) ospatu zen.

Hitzaldia eta ondorengo mahai ingurua Hirikiten ikerketarako elkartearen  egoitzan, Biharrian espazioa Ubitxa kalea 16-18, Eibar 20600 Guipuzkoa, burutu ziren.


Ekitaldia  arratsaldeko 18,30etatik 20,30etara burutzekoa baldin bazen ere, azkenean arratsaldeko 21,30ak arte luzatu zen, mahai inguruaren ostean eskeinitako lunch-aren inguruan.


Manuren hitzaldia arratsaldeko 18,30etan hasi zen eta 45 minututan zehar luzatu. Hitzaldian zehar Manuk hiri eredu berria dirudienaren (Smar Cities) ikuspegi kritiko bat eskeini zigun, 2008.urtetik hona ikertzen ibili dena.
 
Sarrera gisa, Manuk eredu erreal batzuk erakutsi zituen, Smart Cities kontzeptuaren atzean dagoen konplexutasuna erakutsi nahian. Hirietan teknologia aplikatzeak izan ditzazkeen irakurketa eta aldagaiak amaitezinak alde batera utziz, Smart Cities-ak ez dira soilik hiri bat teknologikoa egiten duten dispositiboak (kamarak, sentsoreak, detektoreak,…). Smart Cities-ak dispositibo hauek sortzen dituzten datu mordoa dira ere. Manuk azaldu bezala, hau da seguruenik ezberdintasun nagusiena, ikusten ez ditugun datuak; izan ere, datuek hiriaren kapa berri bat suposatzen dute, orain arte ezezaguna zena. 

XX.mendearen hasieran kotxean oinarritutako hiriak pentsatu ziren bezala, gaur egun teknologietan oinarritutako hiriak pentsatzen ari dira. Hala ere, Manuk adierazi bezala, gutxi dira hiri eredu berri honen ondorio eta arazoen inguruko aurretiko gogoeta egiten dutenak. Aholku gisa, edo arriskuei aurrea hartu nahian, gure bizitzen teknologizazioak dagoneko sortarazi dituen ezbeharren errepaso azkar batekin bukatu zuen bere hitzaldia Manuk.

Hitzaldiaren ondoren, ekitaldiaren gidari eta mahai ingurua moderatzeaileak, Ezekiel Collantesek, Nola Mendozari hitza eman zion. Norak Donostiako Sustapenetik bideratzen ari diren Smart proiektuen aurkezpen labur bat egin zuen, aurkeztutako kasu praktiko guztiak oso baliagarriak izanik teknologia berrien ezarpenaren konplexutasuna ulertzeko. Izan ere, hiri kudeaketan teknologiak barneratzea gai errexa baitirudi teorian, baino errealitate bihurtzeak baditu bere konplikazioak.    
Manu nahiz Robertok Donostiako Sustapenetik egiten ari diren esfortzua azpimarratu nahi izan zuten, izan ere lekuko enpresa eta ekonomietan oinarritutako proiektuak baitira denak, biztanleak oinarri gisa dutenak. Roberto berak esan bezala edozein hiri plangintzak gizakia hartu behar du oinarritzat, honen neurrira egindako hiri bat sortuz.  

Azkenik, Robertok, hiri plangitzek eskatzen duten begirada zabala azpimarratu zuen, 360ª-takoa. Ezinezkoa da beraz aurrerapen teknologikoan soilik zentratzea; berak teknologien medioak erabiltzen dituzten zeharkako politiken definizioan sinisten du, zeinen bitartez gizarte orekatuago batera jo dezakegun. 

Ekitaldira hurbildutakoak modu ireki batean hartu zuten parte eztabaidan, giro atsegin eta lasaiean mahai ingurua 20,30etatik aurrera eskeinitako lunch-era luzatuz. 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////La charla y posterior debate en torno a las Smart Cities tuvo como principal protagonista a  Manu Fernandez, abogado  afincado en Bilbao, al cual le acompañaron Nora Mendoza y Roberto San Salvador del Valle.

Manu Fernandez es licenciado en Derecho Económico y Máster en Gestión Medioambiental. Ha trabajado como investigador y consultor de políticas urbanas,  estando muy involucrado en proyectos relacionados con la sostenibilidad local y el análisis de las economías urbanas. Es Doctor por la UPV/EHU (2015) con la tesis "La smart city como imaginario socio-tecnológico".  Actualmente trabaja como profesional independiente desde su agencia Human Scale City en tres áreas: las estrategias de urbanismo adaptativo y de activación de espacios públicos; la intersección entre lo digital y lo social en la vida urbana desde una perspectiva ciudadana; y, por último, el impulso de proyectos de dinamización económica en las ciudades.
Es autor del blog Ciudades a Escala Humana (www.ciudadesaescalahumana.org), y recientemente ha publicado su libro “Descifrar las Smart Cities”.

Nora Mendoza es ingeniera industrial por la Universidad de Navarra e ingeniera electrónica y eléctrica por la Universidad de Glasgow. Ha trabajado en el departamento de ingeniería de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – CAF, ha sido  Proyect Manager de Vicomtech-IK4 y desde hace 9 años trabaja para Fomento San Sebastián. Nora es la coordinadora del proyecto Smart y del Área de Estrategia Smart y Sectorial de Fomento de San Sebastián, donde cabe destacar, entre otras muchas iniciativas, el proyecto de colaboración público-privada SmartKalea.

Roberto San Salvador del Valle es licenciado en Filosofía y Letras (Historia), doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y master en Ocio y Potencial Humano por la Universidad de Deusto. Actualmente es Director de Cities Lab Katedra y Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Trabaja en temas relacionado con el ocio, gobernanza, innovación y emprendimiento. Otras áreas de interés del investigador son las cuestiones relativas a tendencias sociales, la transformación de las ciudades, y la evolución de los conceptos de tiempo y espacio.

La charla y debate se realizó el jueves  1 de diciembre de 2016.

La jornada se llevó a cabo en la sede de la asociación Hirikiten hiriaren ikerketarako elkartea, situada en el espacio Biharrian, calle Ubitxa 16-18 bajo de Eibar 20600 Guipúzcoa.

La duración oficial  programada del evento era de 18,30 a 20,30, pero finalmente, el evento se alargó hasta las 21,30 de la tarde, en tono al lunch post debate.La charla de Manu Fernandez  comenzó a las 18,30 de la tarde y tuvo una duración de 45 minutos. Durante el transcurso de la misma Manu nos ofreció una visión crítica de lo que parece ser el nuevo modelo de ciudad (Smart Cities), el cual lleva estudiando desde el año 2008.
A modo de introducción Manu enseñó una serie de ejemplos reales, mediante los cuales poder transmitir la complejidad que el propio concepto esconde tras las dos palabras clave: Smart (inteligente) y Cities (ciudades). Más allá del sinfín de lecturas y variables que puede tener la aplicación de la tecnología en las ciudades, las Smart Cities no solo son los dispositivos tecnológicos que hacen que las ciudades sean inteligentes (cámaras, sensores, detectores,…), sino que son también la infinidad de datos que estos dispositivos generan. Tal y como explicó Manu, éstos últimos, los datos que no vemos, son precisamente los que marcan la diferencia, ya que conforman una nueva capa en  la ciudad, hasta ahora desconocida.

Al igual que a principios del siglo XX se imaginó la ciudad del futuro tomando como punto de partida el automóvil, en la actualidad las ciudades se planifican en base a las nuevas tecnologías y los dispositivos inteligentes. No obstante, y tal y como advirtió Manu, pocos son los agentes que hacen una reflexión previa entorno a las consecuencias y los problemas que puede generar este modelo de ciudad. A modo de advertencia o incluso prevención de riesgos, Manu concluyo la charla haciendo un rápido repaso de los contratiempos que ya se están generando en torno a la tecnologización de nuestras vidas.

Tras la charla, Ezekiel Collantes, encargado de dirigir el evento y de moderar la mesa redonda, dio paso a Nora Mendoza, la cual hizo una breve explicación de los proyectos Smart que se están llevando a cabo desde Fomento de San Sebastián. Los casos prácticos expuestos por Nora fueron de gran ayuda para entender la complejidad de la implantación de la tecnología en la gestión de la ciudad, algo que parece muy sencillo en la teoría, pero que no lo es tanto en la práctica.
Tanto Manu como Roberto quisieron recalcar en el esfuerzo que están realizando desde Fomento de San Sebastián para trabajar con las empresas y las economías locales y con los ciudadanos de a pie, ya que tal y como dijo Roberto cualquier planificación de ciudad se tiene que realizar poniendo el acento en las personas que la habitan.

Por último, Roberto también quiso insistir en la planificación de ciudad a 360º, la cual no solo se obceca en el avance de la tecnología, sino que genera políticas transversales mediante las cuales utilizar estos medios para llegar a una sociedad más equilibrada.
Los asistentes al evento participaron abiertamente en la mesa redonda, por lo que se generó un ambiente de debate agradable y distendido, el cual tuvo continuidad en torno al lunch que se ofreció a partir de las 20,30
No hay comentarios:

Publicar un comentario